Aktuelle News

Nennung fir Däitsch Wachtelhondprüfungen

Nennung fir Däitsch Wachtelhondprüfungen

Im Anhang befindet sich das Einschreibeformular und die Regularien zu den einzelnen DW- Prüfungen
Wichtige Mitteilung zum Anschußlehrgang

Wichtige Mitteilung zum Anschußlehrgang

An alle Teilnehmer des Anschußlehrgangs 2018, Der Anschußlehrgang wird leider nicht wie ursprünglich geplant am 24. März...
Aktuell Informatiounen fir d’Joer 2018

Aktuell Informatiounen fir d’Joer 2018

Léiwe Member, Hei sinn déi aktuell Informatiounen fir d’Joer 2018: Mir invitéieren Iech an den Dressurléiergang oder...
EP (B) o.l.E. fir Däitsch Wachtelhonn um Waldhaff, 23. September 2017

EP (B) o.l.E. fir Däitsch Wachtelhonn um Waldhaff, 23. September 2017

Den 23. September 2017 wor d´EP(B) fir Däitsch Wachtelhonn um Waldhaff. Am Virfeld woren Prüfungsplazen stark gefrot, a mir hunn als...
Begleithundeprüfung, 16. September 2017

Begleithundeprüfung, 16. September 2017

De 16ten September 2017 huet d'Dackelkommissioun hier éischt Begleithundeprüfung ofgehalen. Fir d'BHP waren insgesamt 11 Honn...

Letzte Deckmeldungen

Letzte Wurfmeldungen

schweisstation