Den 25 Mäerz huet d'Dackelkommissioun vun der Centrale du chien de chasse eng Schossfestegkeets- a Spurlautsprüfung fir Dackelen organiséiert. Nodeems sech d'Riichter, d'Hondsführer an d'Helfer um 8:30 am Hotel Ibis zu Léiweng afonnt hunn goufen hier Pabeieren agesammelt an eisen Vétérinaire, den Marc Diederich, huet hier Impfpäss kontrolléiert. Dono goufen si duerch de Prüfungsleiter Här Petit begréisst. Dësen huet d'Riichter, den Här Baus (Däitschland) an den Här Ledoyen (Frankräich) gekuerz firgestalltt, an dunn dem Prüfungsobmann, dem Här Baus, d'Wuert iwwerlooss. Den Här Baus huet de Kandidaten nachemol kuerz d'Prüfungsuerdnung erkläert an all oppe Froe beäntwert. Dono konnten d'Kandidaten hier Startnummer lousen.

Wéi di 8 Teilnehmer hier Startplaze geloust haten si mir als éicht an d'Revéier vum Här Kohn opgebrach.Hei gouf bei 5 Dackelen (3 Rauhhaar an 2 Kurzhaar) d'Schossfestegkeet gepréift. All Hond huet dës gepackt.

Hond

Führer

LZ

Ulika for Zimerbude

Carole Pleimling

Sfk

Notre-Belle von der Lucilinenburg

Martina Ziegler

Sfk

Numéa de la Vallée de l'Eau Bourde

François Blanche

Sfk

Parforce vun der décker Lann FCI

Marianne Jacobs

Sfk

Phoebe vun der décker Lann FCI

Marianne Jacobs

Sfk

No dem Préiwe vun der Schossfestkeet, hunn d'Revéierpierschter Danielle a Fränz Bichel eis an hiert Revéier begleet, wou mir eis op d'Sich no den Huese konnte maachen.  Fir di 5 Gespaner (1 Rauhhaar, a 4 Kurzhaar) hate mir seier genuch Huesen fonnt.

Zum Schluss konnten all 5 Honn gepréift ginn, a 2 Honn hu bestanen:

Präis

Punkte

Hond

Führer

LZ

3a (Tagessieger)

53

Numéa de la Vallée de l'Eau Bourde

Francois Blanche

Sp/J

3b

53

Mephisto von der Lucilinenburg

Martina Ziegler

Sp

D'Präisverdeelung mat engem gemeinsamen Iesse gouf an der Léiwéngerstuff ofgehalen. Dëse flotten an interessanten Dag ass der Zesummenaarbecht vu ville Leit ze verdanken! Dofir e grousse Merci un d'Riichteren di wéi ëmmer gutt geriicht hunn, de Revéierpiechter déi eis ëmmer nees hier Revéieren an hier Zäit zur Verfügung stellen, den Helfer déi de ganzen Dag en Hand ugepakt hunn an de Gespaner di vill Disziplin gewisen hunn.

Es gibt keine Beiträge in dieser Kategorie. Wenn Unterkategorien angezeigt werden, können diese aber Beiträge enthalten.