12 Honn hate sech fir dës Prüfung ugemellt. 6 waren de 14. Abrëll ugetratt, déi aner 6, agedeelt an 2 Equipë vu jeweils 3, op eng sech dëse kuerze Bericht bezitt, koumen den 21. Abrëll un d’Rei.

Ee waarmen Dag sollt et ginn. De Rendez-vous war um 7.30 Auer an der Juegdbud vun der Famill Origer tëschent  dem Gréiweknapp a Bissen. No der Begréissung an der Kontroll vun de Pabeieren hu mir eis opgestallt, fir een Hues erauszetrëppelen, 3 Riichter,2 Revéierführer, 1 Hëllef an déi 3 Führer mat hieren Honn.  Beim  Passage vun engem Fuussebau konnt d’Eika schonn d’Virstoe beweisen. D’Huesen ware rar, bis Mëtteg konnt jidder Hond just eng Huesespur maachen. Zousätzlech konnten awer den Nuesegebrauch an d’Sich vun eise Muppe bewäert ginn.

Bei der extrem héijer Temperatur ware mir all frou, fir eng Mëttespaus anzeleeën. Bréiderecher, Kéiss, Zoossiss, Kuch a Gedrénks hunn eis nei Kraft ginn. No dem Iessen ass d’Schossfestigkeet vun eisen Honn gepréift ginn.Bei weideren Sichen, konnten nach zwou Huesespueren geschafft ginn, woubäi sech ee Mupp esou verausgaabt hat, dass en an d’Schwächt gefall ass. Eng Paus ass ageluecht ginn, fir dass de Mupp sech konnt erhuelen.

Am fréien Nomëtteg  si mir dunn op Biermereng gefuer. Nodeems nach 2 Muppen d’Virstoen konnten beweisen, war  et un de Richter fir déi definitv Bewäertung virzehuelen an se äis matzedeelen. Duerno ass et dann an de Restaurant zu Biermereng gaangen. Hei krute mir een excellent Iessen zervéiert an och sinn dunn Diplome verdeelt ginn.

Ee spezielle Merci un d’Organisateuren, d’Riichter resp. Riichterin mat den 2 Vertrieder aus Däitschland, fir hir korrekt Bewäertung, un d’Revéierführer, d’Hëllef, an d’Revéierpächter, déi et erlaabt hunn, dass dës Prüfung op hirem Juegdlous konnt duerchgeféiert ginn.

André Meyers

Es gibt keine Beiträge in dieser Kategorie. Wenn Unterkategorien angezeigt werden, können diese aber Beiträge enthalten.