No langen Joeren  Paus wor erem eng Gebrauchsprüfung fir d´Däitsch Wachtelhonn zou Lëtzebuerg. Zwee Gespanner hatten déi vill Arbecht op sech geholl, an hunn zesummen mat de Kollegen vun der Stöberhondskommission iwwert e puer Méingt hir Honn op d´Meeschterprüfung vun de Wachtelhonn préparéiert. Am Ganzen woren et 20 Fächer déi iwwer zwee Deeg gepréift goufen. Et wor eng gudd Stëmmung ewéi mir eis Samschdës Moies kurz virun 08:00 Auer um Waldhaff getraff hunn, an eise Wachtelsfrënd John Mühlen mat senger Trompe de Chasse Prüfung ugeblosen huet. Och stong hien no erfollegräicher Schweesarbecht  an Uschneideprüfung beim Stéck Wëld an huet Signal „Réi doud „ geblosen. Merci John, däin musikalescht Encadrement huet Valeur vun dëser Prüfung opgewärt.

Merci dem Triage Waldhaff vun der der Natur-a Beschverwaltung, dem Chrëscht Bremer, dem Änder Kreins an hirem alen Chef, dem Här Änder Schiltz, deen elo seng Pensioun duerf genéissen, fir hir  Ȇnnerstetzung virun an während der Prüfung. Nodeeems mir Samschdës vill Fächer am Grengewald konnten ofweckelen, huet et eis Sonndes an d´Esléck verschloen. Do soen mir de Revéierpiechter vun Dienjen, dem Marc Felten, dem Menn Hut an dem Roger Theisen, dem Piechterkonsortium Felten vu Weicherdang och villmols Merci, dass mir an hiren Revéieren eis Honn konnten préiwen.  Merci och den Piechter vun Heeschdrëf Klein Marc a Gast Gros dass sie eis Méiglechkeet ginn hunn, dat eent oder annert Fach bei hinnen am Revéier ze träinnéiren.

Eng Prüfung déi zwee Deeg dauert, muss wäitsichteg geplangt ginn, awer wat helleft deen beschten Plang wann Haptakteuren net ëmmer matspillen. Esou huet de Lerry gemengt hien misst der Korona weisen, wat eng revéieriwwergreifend Juegd beim Fach „Stöbern“ wir. Well de Wee fir zeréck him ze wäit war, huet hien sech op eng Stross gestallt, an den Taxi fir Heem bestallt. Merci der Famill Hetto-Gaasch vu Junglënster, dass sie de Lerry op der Stross agesammelt hunn, och wann et duerch technesch an digital Problemer bal dräi Stonnen gedauert huet bis de Lerry erem bei eis wor.

Déi 2 Honn woren gudd fir dëi Prüfung virbereed, dat weist schons déi héich Punktezuel vun deenen Zwee. Leider huet et beim Lerry an engem Fach net geklappt, dofir duerf hien a säin Meeschter Carlo, wann ze Zäit a Loscht hunn, nach gären eng Kéier untrieden.

Zum Ofschloss vun der Prüfung hu mir eis am Restaurant Schumannseck bei Carlo Felten getraff, e gudden Maufel giess, a wéi et sech gehéiert,den Olmo (Oktan) gefeiert, iweerdeems  mir dem Lerry säin Pech all bedauert hunn. Et wor eng flott an harmonesch Prüfung. Dat sot op jiddenfalls eis Gaascht Richteranwärterin vum Jagdspanielveräin, der et ganz gudd bei eis zu Lëtzebuerg gefall huet.

D´Stöberhondskommissioun

pic