Wéi sou Villes dëst Joer, ass och de Welpespilldag dem COVID-19 zum Affer gefall a kann net oifgehal ginn. Well den Dag ee festen Bestanddeel am Kalenner vun der Stöberhondskommissioun ass, a well den Dag den Bedeelegden a gudder Erënnerung bleift, gesidd Dir hei e puer Biller aus denen läschten zwee Joer. An der Hoffnung, dass 2021 den traditionellen Rendez-Vous rëm kann ofgehalen ginn.