Bei sonnigen Wetter, 8°morgens, bis Mittag auf 16° steigend,mit unterschiedlicher morgendlicher

...

Am Samstag den 26.04.2014 stellten sich 5 Retriever der JP/R ( Jugendprüfung für Retriever.)

Sinn und Aufgabe

...

De 5ten Abrëll hat d’Erdhondskommissioun eng Spurlautlautprüfung fir Dackelen getraff. Um hallwer

...

Eis EBP ass an enger gemütllecher Atmosphär iwwert Bühn gangen. Moies hatten mir ëm déi 9 Grad fir

...

Woarm,woarm,woarm ,woarm, woar d’Leitmotif vun der Duerchféierung vun der neier P.O vun der

...